RC 2017/2018 HOT or NOT

RC 2017/2018 HOT or NOT

Zacznijmy od początku. Czym właściwie jest system szkoleń RC w slangu sędziów PZKosz? – jest to cykl szkoleń, mających na celu wyłonienie kandydatów do licencji sędziów PZKosz (I liga żeńska kobiet oraz 2 liga męska – w górę!). Sędziów, rzecz jasna  😈

Jak wszyscy wiemy ligi koszykarskie PZKosz są ruchome. W każdym roku notujemy awanse i spadki. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak to wygląda od strony technicznej? System w grupie sędziów jest bliźniaczy. W każdym roku Wydział Sędziów PZKosz wydaje nowe licencje, część z nich wygasa z powodu limitu wieku, a część z grupy arbitrów spada do niższych lig lub po prostu traci licencję. Jest to uzależnione w głównej mierze od rekomendowanych ocen komisarskich na poszczególnych zawodach. Warto dodać, że jest to tylko jeden z wielu czynników wpływających na ostateczną klasyfikację, i to jakie decyzje zapadną względem Twojej persony. Lecz tu nie o tym. Skupmy się na ścieżce RC.

Za nami pilotażowy program nowoczesnej ścieżki RC. Coś nowego. Coś czego nie było. W tym artykule chcielibyśmy zająć się przysłowiowym HOT or NOT nowej ścieżki RC, przyrównując ją do ubiegłorocznych edycji.

Jak było kiedyś?

Stara ścieżka była zupełnie inna. Wszystko rozpoczynało się od ogłoszenia naboru przez Wydział Sędziów PZKosz. Organizator nakładał widełki kwalifikacyjne (ilość miejsc, limity wieku itp.). W tym miejscu przekazywano kompetencje kolegium/wydziałowi w poszczególnych okręgach. Ich zadaniem było wyłonienie 4 kandydatów, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w cyklu szkoleń RC.

Związek delegował kordynatora/managera/szefa ścieżki RC, który był odpowiedzialny za selekcję. Każdemu związkowi zależy na promocji swoich kandydatów, stąd podejście w tym zakresie jest wysoce profesjonalne.

Selekcja kandydatów w strukturach okręgowych była szeroka. Organizowano widełki np. posiadanie 1 klasy sędziowskiej, organizowano wewnętrzne egzaminy (testy pisemne, testy ustne, testy biegowe, egzamin praktyczny). Po całym zamieszaniu związek wyznaczał 4 kandydatów, którzy mogli dołączyć do prelekcji o egzaminy państwowe.

W ciągu całego cyklu szkoleń organizowano 6 campów – 4 w strukturach okręgowych, 1 unifikacyjny oraz 1 finałowy. W zależności roku, w którym organizowany cykl, okręgi pracowały samodzielnie bądź łączyły się w grupy po 4 województwa. Wyznaczano szczegółową agendę spotkań. Można powiedzieć, że podczas spotkań trwał przysłowiowy przesiew.

 • Startowaliśmy w grupie 16 województw x 4 osoby
 • Łączymy się w grupy – pracujemy wspólnie jako 4 województwa – 4 x 4 osoby. Spotykamy się 2 razy.
 • Unifikacja – spotkanie z komisją egzaminacyjną – prezentujemy się po raz pierwszy. Trafia tu 1 osoba TOP z każdego okręgu + 1 osoba TOP wyłoniona z “Grupy”. Trafiają tu tylko najlepsi. 20 miejsc na cały kraj.
 • Wracamy na 2 campy okręgowe. Po czwartym campie okręgowym ponownie komisje delegują kandydatów na camp finałowy.
 • Camp Finałowy – spotyka się tu 20 najlepszych prelegentów ubiegających się o licencje. Egzaminujemy się a komisja wyłania listę nazwisk (liczbę awansów). Liczba awansów w każdym roku uzależniona jest od wielkości i zapotrzebowania lig w danym sezonie, zazwyczaj oscyluje w granicy 15 osób.

Nowa ścieżka RC

Jak co roku czekamy na wytyczne z Wydziału Sędziów PZKosz. W Listopadzie szef szkolenia rozsyła wytyczne do koordynatorów odpowiedzialnych za szkolenie w strukturach okręgowych. Pierwszy raz, od wielu lat zgłoszenia są banalnie proste. Wystarczy spełnić określone kryteria, wysłać e-mail. I w zasadzie tyle. Zostałeś przyjęty.

Kryteria i formalności naboru w sezonie 2017/2018 były uproszczone do maksymalnego minimum:

 • Mężczyźni:
  • minimum 2 lata jako sędzia boiskowy w macierzystym okręgu,
  • w sezonie 2017/2018 kandydat wyznaczany jest na najwyższy poziom rozgrywkowy w kategorii mężczyzn, rozgrywany w okręgu,
  • urodzony w roku 1982 i młodszy,
  • wniesienie opłaty aktywacyjnej w kwocie 400 zł. Kwota nie obejmuje uczestnictwa w egzaminie na sędziego szczebla centralnego.
 • Kobiety:
  • w sezonie 2017/2018 kandydatka wyznaczana jest na najwyższy poziom rozgrywkowy w kategorii kobiet, rozgrywany w okręgu,
  • urodzona w roku 1982 i młodsza,
  • wniesienie opłaty aktywacyjnej w kwocie 400 zł. Kwota nie obejmuje uczestnictwa w egzaminie na sędziego szczebla centralnego.

Po spełnieniu kryteriów, kandydaci zgłaszali chęć uczestnictwa w macierzystych strukturach a szef szkolenia wysyłał listę do Wydziału Sędziów PZKosz.

W ścieżce 2017/2018 okręgi nie posiadały limitów miejsc, pierwszy raz można było delegować dowolną liczbę kandydatów, spełniających wymagane kryteria. Każdy zgłoszony kandydat został objęty centralnym szkoleniem w formule pilotażowego programu w formie e-learningu.

Kandydaci zostali podzieleni na dwa zespoły:

 • Północ (szef grupy Piotr Pastusiak);
 • Południe (szef grupy Janusz Calik).

W oparciu o analizę pracy i po pozytywnym zaliczeniu programu szkoleniowego (trwającego jeden sezon), Wydział Sędziowski PZKosz przedstawi listę kandydatów, którzy wezmą udział w egzaminie na sędziego szczebla centralnego.

Zasady uczestnictwa w ścieżce RC

 1. Uczestnictwo w ścieżce RC jest dobrowolne – po spełnieniu wymogów formalnych w zakresie kryteriów naboru;
 2. Uczestnik zobowiązuje się do sumiennego wypełniania obowiązków wynikających z uczestnictwa w ścieżce RC;
 3. Nierealizowane – w wyznaczonych terminach – zadań i obowiązków uczestnika może skutkować jego wykluczeniem ze ścieżki RC ze skutkiem natychmiastowym;
 4. Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna i nie zawiera kosztów dojazdów na sesje zjazdowe;
 5. Koszty egzaminu na sędziego szczebla centralnego zostaną podane odrębnym pismem w momencie ustalenia miejsca i terminu egzaminu.

Platforma do szkolenia on-line

Po zaakceptowaniu listy kandydatów, każdy członek szkolenia otrzymał indywidualny login i hasło do systemu edukacyjnego PZKosz w sezonie 2017/2018.

W tym miejscu kandydaci byli informowani o agendzie szkolenia, jego przebiegu oraz wymaganej treści do przyswojenia podczas cyklu.

Za pomocą platformy udostępniano materiały szkoleniowe (wideo oraz biuletyny). W tym miejscu pojawiały się również testy on-line (testy ze znajomości przepisów gry w koszykówkę oraz testy wideo).

Agenda szkolenia

Pion szkolenia za pomocą platformy oraz przypomnień e-mail informował kandydatów o zadaniach, które muszą wykonać, np. rozwiązać test pisemny bądź nagrać wideo. Każde zadanie objęte było ramami czasowymi.

Lista zadań z sezonu 2017/2018:

 • Autoprezentacja – w formie 1 minutowego wideo-klipu;
 • Administracja rzutu sędziowskiego – w formie 1 minutowego wideo-klipu;
 • Sygnalizacja fauli i błędów – w formie 1 minutowego wideo-klipu;
 • Analiza meczów własnych – w formie klipów oraz arkusza pomeczowego (samooceny);
 • Rozwiązywanie testów pisemnych – 3 testy pisemne;
 • Rozwiązywanie testów wideo – podejmowanie decyzji – 4 testy wideo;
 • Analiza klipów wideo – w zakresie IOT (Indywidualne Techniki Sędziowania);
 • Spotkanie Północ-Południe (szkolenie ze sztabem szkolenia PZKosz w formie wykładów) – organizowane w marcu;

Sesje szkoleniowe – Gliwice i Toruń

W cyklu szkolenia została zaplanowana jedna sesja zjazdowa z podziałem na dwie grupy:

 • Grupa północna: Miejsce szkolenia: Toruń (11.03.2018) 
 • Grupa południowa: Miejsce szkolenia: Gliwice (03.03.2018)

Szkolenia były prowadzone przez Janusza Calika i Piotra Pastusiaka. Kandydaci dostali najświeższą wiedzę z pierwszej ręki. Wykłady zawierały treści z: mowy ciała, mechaniki sędziowania i IOT.

Selekcja kandydatów

Do szkolenia zgłosiło się łącznie 76 kandydatów. Jak opisywano wcześniej, przyjęto kryteria i zasady promocji do kolejnych etapów. Kandydaci wypełniali zadania delegowane przez pion szkolenia. W oparciu o analizę pracy i zaliczania zlecanych zadań Wydział Sędziów PZKosz w dniu 09.05.2018 przedstawił listę finalistów ścieżki RC. Miejsca znalazły się dla 26 osób z 16 okręgów.

Finał ścieżki RC

Program zakładał, że będzie trwać jeden sezon a jego zakończeniem będzie finał ścieżki RC. Spośród wszystkich kandydatów nominowano 26 osób, które wg komisji uzyskały najlepsze rezultaty podczas szkolenia.

W dniach 31 maja – 1 czerwca w Krakowie, uczestnicy ścieżki RC mieli sposobność obsługi finału Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce. Zaplanowana sesja była również sesją egzaminacyjną. Kandydaci byli weryfikowani pod względem znajomości przepisów gry w koszykówkę (test pisemny oraz rozmowa ustna), jak i również pod względem praktycznym, prowadząc zawody na tym turnieju.

Po zakończeniu imprezy przedstawiono 16 nazwisk, które będą mogły ubiegać się o licencję PZKosz już na wrześniowej konferencji w Spale – zaliczając egzaminy przedsezonowe oraz uiszczając stosowne opłaty przed przystąpieniem do sezonu nowego sezonu.

HOT or NOT

HOT NOT
 • Aktywny udział sędziów FIBA w programie
 • Dostęp do bogatej bazy materiałów udostępnianej przez Wydział Sędziów PZKosz
 • Uproszczone zasady udziału w ścieżce RC
 • Brak limitów miejsc w poszczególnych okręgach
 • Sesje zjazdowe a w nich spotkania z sędziami międzynarodowymi (w poprzednich edycjach nie awansując do finału nie mieliśmy takiej możliwości)
 • Podążanie za duchem czasu – nowoczesny system prowadzenia ścieżki
 • Weryfikacja klipów oraz samoocen przez sędziów FIBA
 • Brak selekcji związkowej – przez lata okręgami/związkami zarządza ta sama kadra, która po wielu latach mogła być nie obiektywna przy typowaniu nominatów. Pierwszy raz kandydaci dostali “wolną rękę”, gdzie można było zaobserwować bardzo dużo nowych twarzy czy 15 nominacji z województwa Mazowieckiego
 • Brak wstępnej selekcji, która pozwoliła by utrzymać wysoki poziom grupy
 • Bardzo duże zróżnicowanie uczestników ścieżki
 • Brak odpowiedniej komunikacji z uczestnikami
 • Ograniczenia wiekowe
 • Brak wsparcia ze strony wydziału/okręgu macierzystego
 • Brak “opiekuna” nadzorującego Twoje postępy
 • Brak Unifikacji, która pozwalała na wstępną selekcję kandydatów przed finałem ścieżki RC
 • Niedotrzymywanie terminów publikacji treści
 • Brak transparentności przy ogłaszaniu wyników

A Ty co sądzisz o nowej formule szkolenia?

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Sędziowie Koszykówki.

Podziel się!