DYSTANS I STATYCZNA POZYCJA

2.1 DYSTANS I STATYCZNA POZYCJA.

Cel:

Identyfikacja i zrozumienie kluczowych czynników oraz znaczenia utrzymania właściwej odległości od gry, i statecznej pozycji w ocenie gry jeden na jednego (match-up’s).

Wielu sędziów zakłada, że nadmierne przemieszanie się po boisku oraz zajmowanie pozycji blisko akcji sprzyja im w podejmowaniu właściwych decyzji.

W związku z tym, musimy zrozumieć i skupić się na dwóch głównych kwestiach:

  1. Dystans – podczas sędziowania gry, ważnym jest aby zachować odpowiednią odległość, bez zbytniego zbliżania się. Sędzia może stracić perspektywę, ponieważ wszystkie ruchy z gry wydają się być szybsze. Wyobraź sobie, że oglądasz mecz z wyższego piętra hali, a zobaczysz, że ruchy zawodników są wolniejsze, niż te, które obserwujemy będąc na boisku. Ale to tylko złudzenie optyczne, w rzeczywistości są one tak samo szybkie lub wolne.
  2. Statyczna pozycja – często sędziowie zaangażowani w grę nie są świadomi, czy są statyczni, czy nie, kiedy rusza akcja. Zdrowy rozsądek podpowiada, że jeżeli chcemy się na czymś skupić, najlepiej to zrobić w pozycji statycznej. Te dwie zasady odnoszą się do sędziowania

Jeżeli sędzia zachowuje odpowiednią odległość od akcji (3-6 metrów):

a) Możliwość podjęcia decyzji emocjonalnej lub niechcianej decyzji maleje;

b) Utrzymując tą perspektywę ruchy akcji wydadzą się wolniejsze;

c) Utrzymując szeroki kąt widzenia, zwiększysz możliwość obserwacji większej liczby graczy w polu swojego widzenia.

d) Jest w stanie zobaczyć więcej (następne zagranie, kontrola zegarów, identyfikacja pozycji partnerów).

Jeżeli sędzia zachowuje statyczną pozycję podczas oceny akcji, to:

a) Jego wzrok nie podskakuje a koncentracja rośnie;

b) Prawdopodobieństwo podjęcia poprawnej decyzji wzrasta, ponieważ wzrasta uwaga i koncentracja.

Ważnym jest, że sędzia musi się poruszać, aby zając prawidłową pozycję na boisku, szukając prześwitów (to jest coś innego niż pozycjonowanie), musi zrobić to tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zatrzymaj się! – Obserwuj! – Podejmij właściwą decyzję!  

DYSTANS I STATYCZNA POZYCJA

Rysunek R1:

Właściwy dystans tworzy szerszy kąt widzenia, a sędzia ma możliwość obserwacji większej ilości graczy w tym samym czasie. Na przykładzie rysunku sędzia w pierwszym rzędzie objemuje wzrokiem 2 zawodników, w drugim 3 zawodników, w trzecim 4, itd., w sumie 26 z 36 (72%).

TEKST ORGINALNY: FIBA, Frip Level 1, Home Study Book, Refereeing Knowledge, strona 165-166; (V 1.1, January 2018)

Tłumaczenie i edycja: sedziowiekoszykowki.com.pl

STRONA GŁÓWNA

Podziel się!