WPROWADZENIE

Indywidualne techniki sędziowania (IOT – z ang. Individual Officiating Techniques). To najważniejszy termin zarówno w sędziowaniu dwóch (2PO – 2 Persons Officiating), jak i trzech sędziów (3PO). Po tym jak wprowadzono system 3PO w Fiba, wszyscy skupili się na jego doskonaleniu w układzie pozycjonowania i odpowiedzialności. Spowodowało to braki w dziedzinie sędziowania poszczególnych faz akcji podczas gry. A właśnie to są fundamenty w procesie podejmowania poprawnych decyzji na boisku.

Analizując poszczególne fazy akcji i ich ocenę przez sędziego, jest kilka zasada, którymi musi kierować się sędzia:

  1. Należy zachować odpowiedni dystans do akcji – utrzymać otwarty kąt (OA – Open Angle) i statyczną pozycję. Nie należy zbliżać się za bardzo do akcji. Powoduje to zawężenie kąta obserwacji zarówno w pionie, jak i w poziomie – (dystans i statyczna pozycja).
  2. Sędziuj obronę – ocena legalności gry obrońcy.
  3. Zawsze szukaj nielegalnych zagrań do oceny (aktywny umysł). To nie to samo co zawsze szukajokazji do gwizdka!
  4. Obserwuj w swoim polu widzenia kluczowych graczy biorących udział w danej akcji (1 na 1); oraz tak wielu spośród pozostałych, jak to możliwe, by ocenić jakiekolwiek nielegalne zagranie (pozycja 45 stopni do akcji, otwarte biodra do gry = OA).
  5. Musisz wiedzieć, kiedy dane zagranie się kończy, aby przejść do obserwacji kolejnej gry – mentalnie i fizycznie (obserwacja gry od początku do końca).

Brak stosowania się do powyżej opisanych zasad jest najczęstszą przyczyną niepoprawnej decyzji na boisku. Jeżeli sędziowie będą w odpowiedni sposób obserwować i oceniać oczywiste zagrania (OP – Obvious Play) w swoje podstawowej strefie odpowiedzialności (Primary Coverage), to jakość sędziowania bez wątpienia wzrośnie. Braki w ocenie oczywistych zagrań są kluczowymi czynnikami. Kreują one w umysłach obserwatorów widowiska pogląd na temat tego co jest akceptowalnym poziomem sędziowania.

TEKST ORGINALNY: FIBA, Frip Level 1, Home Study Book, Refereeing Knowledge, strona 160; (V 1.1, January 2018)

Tłumaczenie i edycja: sedziowiekoszykowki.com.pl

Podziel się!