ZMIANY W INTERPRETACJACH 2018

PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2017

ZMIANY W INTERPRETACJACH 

Zmiany wchodzą w życie 1 lutego 2018!

1 lutego 2018 FIBA wydaje nowe interpretacje przepisów gry w koszykówkę. Poniżej odnajdziecie zmiany już w istniejących zapisach oraz te, które debiutują w istniejącym dokumencie. Dokument jest aktualizacją interpretacji z dnia 1 października 2017. Zamiany w treści bądź dodane zapisy oznaczone są kolorem czerwonym.

 

OFICJALNE INTERPRETACJE 2018 – ZMIANY:

 

ART. 8 CZAS GRY, WYNIK NIEROZSTRZYGNIĘTY I DOGRYWKI

8-1 REGUŁA: Przerwa meczu rozpoczyna się:

 • Dwadzieścia (20) minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu.
 • Kiedy brzmi sygnał zegara czasu gry kończący część meczu.
 • Kiedy – w przypadku analizy powtórki wideo (IRS) na koniec kwarty lub dogrywki – sędzia główny

  zasygnalizował ostateczną decyzję.

👉👉👉 8-2 PRZYKŁAD: A1, będąc w akcji rzutowej, jest faulowany przez B1 równocześnie z sygnałem zegara czasu gry na zakończenie części meczu. A1 zostają przyznane dwa (2) rzuty wolne.

👉👉👉 INTERPRETACJA: Rzuty wolne należy wykonać, a następnie mierzący czas gry rozpocznie pomiar czasu przerwy meczu.

ART. 10 SYTUACJA PIŁKI

 10-1 REGUŁA: Piłka nie staje się martwa i jeżeli rzut jest celny, punkty zostaną zaliczone, jeśli zawodnik drużyny broniącej popełnia faul na którymkolwiek przeciwniku, po po tym jak zawodnik ataku, będący w akcji rzutowej, rozpoczął ruch ciągły zakończony rzutem do kosza. Interpretację tę należy stosować w taki sam sposób w sytuacji, kiedy jakikolwiek zawodnik lub członek personelu ławki drużyny broniącej, popełnia faul techniczny.

ART. 12 RZUT SĘDZIOWSKI I NAPRZEMIENNE POSIADANIE PIŁKI

👉👉👉 12-6 PRZYKŁAD: Tuż po sygnale zegara czasu gry na koniec trzeciej (3) kwarty, B1 popełnia faul niesportowy na A1. Strzałka naprzemiennego posiadania wskazuje, że to drużyna A ma rozpocząć czwartą (4) kwartę meczu.

👉👉👉 INTERPRETACJA: A1 wykona dwa (2) rzuty wolne tuż przed rozpoczęciem czwartej (4) kwarty (zawodnikom nie wolno zajmować miejsc wzdłuż obszaru ograniczonego). Drużyna A rozpocznie czwartą (4) kwartę meczu z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego. Drużyna A nie traci prawa do posiadania piłki w wyniku następnej sytuacji rzutu sędziowskiego.

ART. 16 KOSZ: KIEDY JEST ZDOBYTY I JEGO WARTOŚĆ

👉👉👉 16-11 PRZYKŁAD:  A1 rzuca do kosza z gry. B1 dotyka piłkę, kiedy ta znajduje się wewnątrz kosza i nie przeszła jeszcze całym obwodem przez kosz.

👉👉👉 INTERPRETACJA: B1 popełnia błąd ingerencji w lot piłki do kosza.

ART. 18/19 PRZERWA NA ŻĄDANIE/ZMIANA

18/19-15 REGUŁA: Każda przerwa na żądanie trwa jedną (1) minutę. Drużyny muszą powrócić na boisko niezwłocznie po tym, jak sędzia zagwiżdże i umownym gestem przywoła drużyny. Zdarza się, że drużyna przedłuża przerwę na żądanie ponad przysługującą im jedną (1) minutę, uzyskując w ten sposób korzyść i powodując opóźnienie gry. W takiej sytuacji, sędzia musi udzielić ostrzeżenia tej drużynie. Jeżeli drużyna nie reaguje na ostrzeżenie, zostanie jej przyznana kolejna przerwa na żądanie. Jeżeli drużyna nie ma więcej przerw na żądanie do wykorzystania, może zostać orzeczony faul techniczny za opóźnianie gry przeciwko trenerowi tej drużyny, zapisany w protokole jako „B”. Jeżeli drużyna po przerwie meczu pomiędzy połowami, nie powróci niezwłocznie na boisko, zostanie jej przyznana przerwa na żądanie.

👉👉👉 18/19-17 PRZYKŁAD: Po przerwie meczu pomiędzy połowami, drużyna A wciąż pozostaje w szatni przez co powoduje opóźnienie rozpoczęcia trzeciej (3) kwarty.

👉👉👉 INTERPRETACJA: Po tym jak drużyna A powróci na boisko, zostanie jej przyznana przerwa na żądanie – bez udzielania ostrzeżenia.

ART. 29/50 DWADZIEŚCIA CZTERY (24) SEKUNDY

👉👉👉 29/50-18 PRZYKŁAD: Kiedy zegar czasu akcji wskazuje:

(a)  Szesnaście (16) sekund,

(b)  Dwanaście (12) sekund,

B1, znajdujący się na polu obrony drużyny B, umyślnie kopie lub uderza piłkę pięścią, po tym jak A1 podał piłkę do A2, stojącego na polu ataku drużyny A.

👉👉👉 INTERPRETACJA: B1 popełnia błąd. Po wprowadzeniu piłki na polu ataku:

(a) Drużynie A pozostanie szesnaście (16) sekund na rozegranie akcji.

(b) Drużyna A będzie miała czternaście (14) sekund na rozegranie akcji.

ART. 30 POWRÓT PIŁKI NA POLE OBRONY

👉👉👉 30-9 PRZYKŁAD: A1, stojąc obiema stopami całkowicie na polu ataku w pobliżu linii środkowej, wykonuje podanie kozłem do A2, który także stoi obiema stopami na polu ataku w pobliżu linii środkowej. Podczas podania, piłka najpierw dotyka pola obrony, a następnie pola ataku, po czym dotyka zawodnika A2.

👉👉👉 INTERPRETACJA: Drużyna A popełnia błąd powrotu piłki na pole obrony. 

ART. 31 DOTYKANIE PIŁKI I INGERENCJA W JEJ LOT

👉👉👉 PRZYKŁAD 31-8: Po ostatnim rzucie wolnym A1, kiedy piłka odbija się na obręczy, A2 jest faulowany przez B2, i jest to trzeci (3) faul drużyny B w tej kwarcie. Następnie, kiedy piłka ma szansę wpaść do kosza, zostaje dotknięta przez:

a) A3
b) B3

👉👉👉 INTERPRETACJA: Został popełniony błąd ingerencji w lot piłki do kosza. W sytuacji:

a) Jeśli piłka wpada do kosza, to punkty nie zostają zaliczone. Obydwie kary (posiadania piłki) równoważą się i jest to sytuacja rzutu sędziowskiego. Grę należy wznowić zgodnie z kierunkiem strzałki naprzemiennego posiadania piłki, wprowadzając ją z linii końcowej najbliżej miejsca  popełnienia faula, z wyjątkiem miejsc bezpośrednio za tablicą.

b) Należy zaliczyć jeden (1) punkt dla A1. Następnie, drużyna A wprowadzi piłkę najbliżej miejsca popełnienia faula, z wyjątkiem miejsc bezpośrednio za tablicą.

ART. 36 FAUL TECHNICZNY

👉👉👉 36-8 PRZYKŁAD: Podczas gdy toczy się gra, a zegar czasu gry jest uruchomiony, drużyna A ma sześciu (6) zawodników na boisku. Zostaje to odkryte i następuje zatrzymanie gry  po tym jak:

a) A1 popełnił faul w ataku,

b) A1 zdobył punkty z gry,

c) B1 popełnił faul przeciwko A1, rzucającym niecelnie do kosza z gry,

d) Szósty zawodnik drużyny A opuścił boisko.

👉👉👉 INTERPRETACJA:

(a)  Faul A1 zostaje zapisany jako faul zawodnika.

(b)  Punkty dla zostają zaliczone.

(c) A1 zostają przyznane dwa (2) lub trzy (3) rzuty wolne.

W sytuacjach (a), (b) i (c), szósty zawodnik drużyny A musi opuścić boisko, a trener drużyny A zostaje ukarany faulem technicznym zapisanym jako „B”.

(d) Trener drużyny A zostaje ukarany faulem technicznym zapisanym jako „B”.

REGUŁA 36-31 Grający trener podlega dyskwalifikacji do końca meczu, gdy zostaje ukarany następującymi faulami:

 • Dwoma (2) faulami technicznymi jako zawodnik;
 • Dwoma (2) faulami niesportowymi jako zawodnik;
 • Jednym (1) faulem niesportowym i jednym (1) faulem technicznym, jako zawodnik;
 • Jednym (1) faulem technicznym jako trener – zapisanym literą „C” – i jednym (1) faulem niesportowym lub technicznym, jako zawodnik;
 • Jednym (1) faulem technicznym jako trener zapisanym literą „B”, jednym (1) faulem technicznym jako trener zapisanym literą „C” i jednym (1) faulem niesportowym lub technicznym, jako zawodnik.

 • Dwoma (2) faulami technicznymi jako trener – zapisanymi literą „B” – i jednym (1) faulem niesportowym lub technicznym, jako zawodnik;
 • Dwoma (2) faulami technicznymi jako trener – zapisanymi literą „C”;
 • Jednym (1) faulem technicznym jako trener – zapisanym literą “C” – i dwoma (2) faulami technicznymi – zapisanymi literą “B”;
 • Trzema (3) faulami technicznymi jako trener – zapisanymi literą “B”.

ART. 38 FAUL DYSKWALIFIKUJĄCY

38-7 REGUŁA: Faul dyskwalifikujący, to rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, trenera lub osoby z personelu ławki drużyny, które może być:

(a) Skierowane przeciwko osobie z drużyny przeciwnej, sędziom, sędziom stolikowym lub komisarzowi.

(b) Skierowane przeciwko członkom własnej drużyny.

(c) Skierowane przeciwko którejkolwiek osobie obecnej w hali sportowej, włączając w to kibiców

(d) Celowym działaniem, które powoduje zniszczenie wyposażenia hali sportowej.

👉👉👉 38-8 PRZYKŁAD: Podczas meczu dochodzi do rażąco niesportowego zachowania, takiego jak:

(a) Uderzenie przez A1 partnera A2 na boisku w trzeciej (3) kwarcie meczu.

(b) Uderzenie kibica przez A1 opuszczającego boisko.

(c) Uderzenie przez A6 partnera A7 w strefie ławki drużyny.

(d) Uderzenie przez A6 w stolik sędziowski i zniszczenie urządzenia do pomiaru czasu akcji.

👉👉👉 INTERPRETACJA: W sytuacjach (a) i (b) A1, a w (c) i (d) A6 – zostają zdyskwalifikowani. Muszą opuścić boisko i udać się do szatni swojej drużyny i pozostać w niej do końca meczu lub, jeśli wolą, opuścić budynek. Karą są dwa (2) rzuty wolne dla drużyny B, po których nastąpi wprowadzenie z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego.

ART. 44 POMYŁKA MOŻLIWA DO NAPRAWIENIA

👉👉👉 44-3 PRZYKŁAD: A1 jest faulowany przez B1 i zostają mu przyznane dwa (2) rzuty wolne. Po pierwszym celnym rzucie wolnym, B2 omyłkowo wprowadza piłkę do gry spoza linii końcowej. Pomyłka zostaje zauważona w momencie, kiedy B3 kozłuje piłkę na swoim polu ataku, a zegar czasu akcji wskazuje osiemnaście (18) sekund.

👉👉👉 INTERPRETACJA: Grę należy zatrzymać natychmiast. A1 wykona drugi rzut wolny (zawodnikom nie wolno zajmować miejsc wzdłuż obszaru ograniczonego), a następnie drużyna B wprowadzi piłkę najbliżej miejsca, gdzie gra została przerwana, i będzie miała osiemnaście (18) sekund na rozegranie akcji.

ART. 46 SĘDZIA GŁÓWNY: OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

👉👉👉 46-5 PRZYKŁAD: W czwartej kwarcie meczu zegar czasu gry wskazuje jedną minutę i trzydzieści siedem sekund (1:37), kiedy rozbrzmiewa sygnał zegara czasu akcji. Mniej więcej w tym samym czasie, A1 wykonuje celny rzut do kosza z gry, a B1 jest faulowany pod koszem przez A2. Sędziowie nie są pewni, czy piłka opuściła ręce A1 zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji.

👉👉👉 INTERPRETACJA:

„IRS” może być wykorzystany w celu upewnienia się, czy piłka opuściła rękę(-ce) zawodnika wykonującego celny rzut do kosza z gry, zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji.

Jeżeli „IRS” dostarcza sędziom wyraźny i przekonujący dowód, że piłka opuściła ręce rzucającego zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji, punkty zostaną zaliczone, a kara za faul A2 zostanie wykonana.

Jeżeli „IRS” dostarcza sędziom wyraźny i przekonujący dowód, że piłka opuściła ręce rzucającego po tym jak zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji, punkty nie zostaną zaliczone, a faul A2 zostanie zignorowany.

👉👉👉 46-6 PRZYKŁAD: W czwartej kwarcie meczu zegar czasu gry wskazuje jedną minutę i trzydzieści siedem sekund (1:37), kiedy rozbrzmiewa sygnał zegara czasu akcji. Mniej więcej w tym samym czasie, A1 wykonuje celny rzut do kosza z gry, a A2 jest faulowany pod koszem przez B1. Sędziowie nie są pewni, czy piłka opuściła ręce A1 zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji.

👉👉👉INTERPRETACJA:

„IRS” może być wykorzystany w celu upewnienia się, czy piłka opuściła rękę(-ce) zawodnika wykonującego celny rzut do kosza z gry, zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji.

Jeżeli „IRS” dostarcza sędziom wyraźny i przekonujący dowód, że piłka opuściła ręce rzucającego zanim zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji, punkty zostaną zaliczone, a kara za faul B1 zostanie wykonana.

Jeżeli „IRS” dostarcza sędziom wyraźny i przekonujący dowód, że piłka opuściła ręce rzucającego po tym jak zabrzmiał sygnał zegara czasu akcji, punkty nie zostaną zaliczone, a faul B1 zostanie zignorowany.

 

Tekst zawarty w powyższym artykule to wycinki z Oficjalnych Interpretacji Przepisów Gry w Koszykówkę 2018 tłumaczonych z ramienia PZKosz, linki do oficjalnych dokumentów w wersji polskiej i angielskiej odnajdziesz poniżej.

➡ Źródło: Przepisy Gry w Koszykówkę 2017, Oficjalne Interpretacje (ważne od 1 Lutego 2018). 

➡ Źródło: Official Basketball Rules 2017, OBRI – Oficial Interpretations (valid as of 1st Febuary 2018).

Podziel się!