CA70 ADVANCED

Praca sędziów koszykówki uplasowana jest na wielu płaszczyznach. Praca sędziego funkcyjnego wymaga posiadania innych kompetencji aniżeli sędziowie boiskowi. Jak wiemy, integralną częścią każdego meczu jest tablica meczowa oraz panel do jej obsługi. W dobie dzisiejszej techniki niemalże niemożliwym jest prowadzenie zawodów bez wyżej opisanych. Na Polskich halach monopol prowadzi tablica CA70, jest ona najbardziej rozpoznawalna, jak również najbardziej lubiana przez sędziów stolikowych ze względu na prostotę jej obsługi.

Poniżej odnajdziecie komendy do obsługi w formacie ADVANCED – wszystko co niezbędne do prowadzenia zawodów na wysokim szczeblu.

INSTRUKCJA:

W dalszej części zapisów poleceń odnajdziecie * (gwiazdka) oraz [,] (nawiasy kwadratowe) użyto ich wyłącznie w celu poprawienie czytelności  zapisów. Te znaki nie występują na klawiaturze CA70.

*– oznacza, że jesteśmy w menu głównym tablicy. Na panelu będzie wyświetlany komunikat CA70. Tylko z jego poziomu można wywołać grę np. *1[=] – wywołanie koszykówki

[,]– nawiasy kwadratowe (podobnie jak *) użyto wyłącznie w celu poprawienia czytelności zapisów.

Komendy:

 1. Uruchomienie meczu koszykówki.

  • Na samym początku musimy zresetować tablicę:
   • [MINUS]M – wywołanie menu głównego. Na panelu wyświetlany będzie komunikat CA70.
  • Wywołanie meczu koszykówki 10minut/kwarta:
   • *1[=] – na tablicy zostanie wywołany mecz koszykówki w wymiarze 10 minut/kwarta.
  • Jeśli w trakcie meczu przypadkowo wywołamy komunikat CA70 ([MINUS]M), to aby powrócić do obsługi gry bez zmiany tablicy powinniśmy wprowadzić komendę:
   • 0[=] – pozwoli na powrót do poziomu gry bez konieczności restartu tablicy.
 2. Ustawienie czasu rozgrywanych kwart na inny niż 10 minut (czas będzie powielany wraz wywoływaniem kolejnej kwarty z wyjątkiem dogrywek).

  • Ustawienie kwarty na 8 minut 00 sekund każda:
   • *1[800][=] – każda kwarta będzie ustawiona na 8 minut 00 sekund odliczanych w dół.
  • Ustawienie kwarty na 5 minut 30 sekund każda:
   • *1[530][=] – każda kwarta będzie ustawiona na 5 minut 00 sekund odliczanych w dół.
  • Ustawienie kwarty na 15 minut 00 sekund każda:
   • *1[1500][=] – każda kwarta będzie ustawiona na 8 minut 00 sekund odliczanych w dół.
 3. Korekta zegara czasu gry w trakcie jego trwania, np. w wyniku omyłkowego uruchomienia zegara.

  • Na zegarze wyświetlane jest 8 minut 00 sekund do końca meczu. Chcemy zmienić wartość zegara na 8 minut 15 sekund:
   • ME[815][=] – na zegarze głównym zostanie zmieniona wartość zegara na 8 minut 15 sekund odliczanych w dół.
  • Na zegarze wyświetlane jest 5 sekund do końca meczu. Chcemy zmienić wartość zegara na 4,6 sekundy (z dokładnością do 0,1 sek:
   • MEA[46][=] – 46 = 4,6 sek; 9598 = 9;59,8 min
 4. Obsługa grafiki tablicy.

  • Wyświetlenie nazw drużyn na GOSPODARZE – GOŚCIE
   • *FF[=] – nazwy drużyn zostaną zmodyfikowane na GOSPODARZE – GOŚCIE
 5. Polecenia:

  • 1P, 1P – dodanie 1 punktu dla GOSPODARZY, GOŚCI (2P plus 2 punkty, 3P plus 3 punkty)
  • [MINUS]1P, 1P – odjęcie punktu dla GOSPODARZY, GOŚCI – korekta pomyłki (tj. [MINUS]2P, 3P)
  • 1S, 1S – dodanie przewinienia drużynie GOSPODARZY, GOŚCI
  • [MINUS]1S, 1S – odjęcie przewinienia dla zespołu GOSPODARZY, GOŚCI – korekta pomyłki
  • K, K – sygnalizacja wykorzystanych czasów przez drużynę GOSPODARZY, GOŚCI (czas 1, 2, 3, wygaszenie)
 6. Przewinienia osobiste zawodników (wartość wyświetlana na tablicy głównej):

  • Przewinienie osobiste zawodnika GOSPODARZY z numerem 15:
   • A[15][=] – przewinienie drużyny dodane automatycznie
  • Przewinienie osobiste zawodnika GOŚCI z numerem 8:
   • B[8][=] – przewinienie drużyny dodane automatycznie
  • Korekta przewinienia osobistego zawodnika GOŚCI z numerem 8 (usunięcie ostatniego przewinienia):
   • B[8][G] – przewinienie drużyny usuwane automatycznie
  • Przypisanie zawodnikowi GOSPODARZY z numerem 12 pięciu (5) fauli:
   • A[12][.][5][=] – na tablicy zostanie wyświetlonych 5 przewinień zawodnika
 7. Wywołanie kolejnej części gry:

  • [MINUS][STOP] – ustawienie nowej części gry/kwarty (gdy zegar = 0:00)
  • [MINUS][=] – wywołanie dogrywki 5 minut 00 sekund (gdy zegar = 0:00)
 8. Przerwy w grze:

  • Przerwa na żądanie 60 sekund (trenera) – wyświetlana na zegarze zawodów:
   • [MINUS]B – wcześniejsze wygaszenie [STOP]
  • Przerwa na żądanie 60 sekund (trenera) – wyświetlana na zegarze czasu akcji:
   • [MINUS][7] – wcześniejsze wygaszenie [STOP]
  • Odliczanie przerwy meczu w grze w górę, np. 15 minut pomiędzy 2 a 3 kwartą:
   • [MINUS]G – wcześniejsze wygaszenie [STOP]
  • Odliczanie przerwy meczu w grze w dół, np. 2 minuty pomiędzy 1 a 2 oraz 3 a 4 kwartą:
   • G[200][=] + [START]
 9. Korekta zegara czasu akcji (“24 sekundy”):

  • Zegar czasu akcji wyświetla wartość 6 sekund. Sędziowie w wyniku pomyłki możliwej do naprawienia korygują zegar do wartości 8 sekund:
   • M[7][8][=] – na zegarze czasu akcji będzie wyświetlana wartość 8 sekund
   • M[7][14][=] – na zegarze czasu akcji będzie wyświetlana wartość 14 sekund
 10. Zmiana numeru kwarty:

  • MB[3][=] – zmiana na 3 kwartę
  • MB[4][=] – zmiana na 4 kwartę
  • MB[0][=] – wygaszona
 11. Zlecenia dodatkowe:

  • *C[112][=] – ustawienie punktów GOSPODARZY na wartość 112
  • *D[170][=] – ustawienie punktów GOŚCI na wartość 170
  • *EE[1000][=] – ustawienie okresu przerw w grze dla czasu liczonego do tyłu w trybie 20 lub 22
 12. Ustawienie zegara rzeczywistego:

  • Ustawienie zegara rzeczywistego na godzinę 18:35 i 00 sekund:
   • *A[18][.][35][=] – wystarczy jeden raz po uruchomieniu zasilania
  • Ustawienie zegara rzeczywistego na godzinę 18:35 i 40 sekund:
   • *A[18][.][35][.][40][=] – wystarczy jeden raz po uruchomieniu zegara

Treść zostanie podzielona na 3 poziomy zaawansowania. Poinformujemy o tym w oddzielnej korespondencji. Bądź czujny!

Ze sportowym pozdrowieniem SK.

Podziel się!